Transformeer belemmerende overtuigingen met PSYCH-K®

Give me a child until he is 7 and I will show you the man.” Aristoteles

 

Negatieve gedachten en overtuigingen kunnen ons flink uit onderuit halen. Het is niet altijd feest in het leven, maar hoe ga je daar op een gezonde manier mee om? Met onze bewuste geest kunnen we onze angsten wel wegredeneren; “Ach, ik weet ook wel dat ik fouten mag maken.”, maar diep van binnen, op onderbewust niveau, zit dat hardnekkige stemmetje, dat ‘fouten maken’ helemaal niet zo tof vindt. Een dergelijke overtuiging ontstaat meestal tijdens onze eerste 7 levensjaren. In die periode van ons leven slaan we alle ervaringen letterlijk, zonder te analyseren, op in het gedeelte van onze hersenen dat ook de automatische processen aanstuurt. En wat we op onderbewust niveau geloven, bepaalt voor 95% ons gedrag. 

PSYCH-K® is een fantastische, efficiënte en zeer effectieve methode om belemmerende overtuigingen te transformeren in, voor jou, ondersteunende tekst. Het wordt hierdoor makkelijker om vanuit je volle potentieel te leven en het zinnetje ‘het zit nu eenmaal diep in mijn systeem‘ wordt voorgoed verleden tijd.

Verruimd bewustzijn

We werken in PSYCH-K® met 3 stadia van bewustzijn; het onderbewustzijn, de bewuste geest en het hoger bewustzijn.

Met onze bewuste geest bepalen we wat we willen aanpakken en veranderen. We graven hierbij tijdens een sessie niet heel diep in het verleden, maar we stellen de hamvraag; Wat wil je dan wél? Vervolgens doen we een Balans, zoals we dat binnen PSYCH-K® noemen. Tijdens een Balans kan de transformatie op onderbewust niveau plaatsvinden. Om zeker te weten dat het veilig en goed voor je is wat we doen, checken we dat met het hoger bewustzijn. Dit is het intuïtieve deel in jou dat precies weet wat er nodig is. 

Hoe werkt PSYCH-K®?

In deze video zie je de grondlegger van PSYCH-K®; Rob Williams. Hij legt het principe van PSYCH-K® uit vanuit ons eigen systeem en binnen het grotere geheel. 

Spiertesten

In PSYCH-K® gebruiken we kinesiologische spiertesten als middel om te communiceren met ons onderbewuste en het hoger bewustzijn. Als iets (op onderbewust niveau) écht helemaal waar voor ons is, heeft de spier een hogere spanning, dan wanneer iets niet waar is. Dit kun je meten. In het geval van het al eerder genoemde voorbeeld: als de overtuiging ‘Ik mag fouten maken’ op onderbewust niveau nog niet waar is voor je, dan zal de spier in dat geval minder sterk testen. 

Een Balans en Hele-Brein-staat

We hebben twee hersenhelften die met elkaar in verbinding staan. Op het moment dat wij stress ervaren is een van beide hersenhelften overactief. Na het doen van een PSYCH-K®-Balans brengen we de linker- en rechter hersenhelft weer in evenwicht en kunnen we neutraal naar een situatie kijken en geloven we ook op onderbewust niveau datgene wat we graag willen veranderen. We zijn dan in ‘Hele Brein’ met een situatie en ervaren geen stress meer op het moment we een bepaalde overtuiging uitspreken of aan een bepaalde situatie uit het verleden denken. 

Te mooi om waar te zijn? Dat dacht ik eerst ook. Met PSYCH-K® zet je je oorspronkelijke potentieel weer recht.

 

DISCLAIMER: Je moet dit potentieel vervolgens wel omzetten in concrete actie. Het is niet zo dat we het ‘effe fixen’. Deze actiestappen (zichtbaar gedrag) zijn echter wel makkelijker dan voor de Balans.