We are all meant to shine, as children do. 

Marianne Williamson

Fine-tunen op de kern met Pilates, PSYCH-K® en TRE®

Met vallen en opstaan bewegen we ons door het leven en iedereen maakt dingen mee, die ervoor kunnen zorgen dat we uit balans raken. We kunnen in fysieke/mentale patronen terecht komen die belemmerend werken in het dagelijks leven. Vaak is dat aan de buitenkant zichtbaar door bijvoorbeeld bepaald gedrag dat je vertoont of door je lichaamshouding. Als je weer fine tuned op de kern, komen lichaam en geest weer meer in balans en die twee zijn natuurlijk ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons zenuwstelsel speelt daarbij een belangrijke rol.

Samen kijken we naar wat voor jou de beste aanpak is; de ene keer is de ingang vanuit de fysieke kant, de andere keer vanuit de mentale. Of we tunen direct in op het zenuwstelsel.  Het doel is in ieder geval dat je weer (meer) vanuit rust en ontspanning, in verbinding met jezelf en je omgeving je leven kunt leven vanuit jouw potentieel. Denken en doen vanuit rust en vertrouwen.

"Omstandigheden heb je niet altijd in de hand. Beweging er omheen kun je richting geven."

Vragen, opmerkingen of een afspraak maken?

Aangezien het contactformulier steeds foutmeldingen gaf, kun je me voor nu bereiken via mail: hiske@kinected.org of telefonisch: 06 24131032. 

Sinds november 2021 huur ik op vrijdagmorgen (en op zaterdagmorgen in overleg) een ruimte bij Medisch Centrum Westerkade / Fysiotherapie Musis.

hiske@kinected.org    06 24131032

 KvK 09196852

Kinected is vrijgesteld van BTW volgens de KOR.