voorwaarden groepslessen

Een 5- en 10-lessenkaart zijn respectievelijk 7 en 13 weken geldig.
Bij aankoop van de kaart wordt de einddatum op je kaart gezet. Er zijn geen lessen tijdens de reguliere vakanties (regio Midden). Deze periodes worden uiteraard niet meegerekend in je 7 of 13 weken.

Geldigheidsduur voor individuele lessen; 5-lessenkaart: 10 weken, 10-lessenkaart: 20 weken.  

Je kunt per bank, PIN of contant betalen
Het bedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van je eerste les op de kaart.

Je hebt les in een vaste groep, maar als je niet kunt, dan kan de les in overleg worden ingehaald in een van de andere groepslessen, mits er plek is. Hou hierbij rekening met het niveau van de groep.
Als de les vervalt door mijn afwezigheid dan kan deze worden ingehaald in een andere groep, mits er plek is. Je kunt er ook voor kiezen de geldigheidsdatum van je kaart een week op te laten schuiven. Dit ook in onderling overleg.

Een les 12 uur van tevoren afgezegd wordt niet in rekening gebracht. 
Een ochtendles dient de dag ervoor uiterlijk tot 20.00 uur te worden afgezegd en een avondles tot uiterlijk 12.00 uur op dezelfde dag. Zo niet, dan toch een kruisje op de kaart. Dit heeft 2 redenen:
1. Het komt voor dat op het laatste moment 3 van de 4  mensen afbellen voor een groepsles en er 1 persoon overblijft. Het is dan te kort dag om met diegene de voorkeur te bespreken: of een les één-op-één van 45 minuten, of deelnemen in een andere groep.
2. De groepen zitten bijna allemaal vol en ik wil mensen graag de gelegenheid bieden een les in te halen of extra te doen. Daar is ook regelmatig vraag naar. Als je dan op het laatst afbelt voor je eigen les dan kost het een plek.

De lestijden van de groepslessen liggen vast. De actuele lestijden vind je hier

Er wordt geen restitutie gegeven op het lesgeld. Een overzicht van de prijzen vind je hier